Skip to main content

NIS2

Implementácia NIS 2: Vaša Cesta k Zlepšenej Kybernetickej Bezpečnosti

Vitajte na stránke MISTER & SOMMER – Váš Dôveryhodný Partner pre Dodržiavanie NIS 2
V dnešnej digitálnej ére nie je kybernetická bezpečnosť len potrebou, ale aj kritickou súčasťou úspechu a odolnosti vášho podnikania. S príchodom smernice NIS 2 Európska únia stanovila nové štandardy pre bezpečnosť sietí a informačných systémov. Na MISTER & SOMMER sme tu, aby sme vás sprevádzali každým krokom implementácie NIS 2, zabezpečujúc, že vaša organizácia bude nielen v súlade s požiadavkami, ale aj chránená pred kybernetickými hrozbami.

Prečo NIS 2?

Smernica NIS 2 stavia na základoch pôvodnej smernice NIS a zavádza prísnejšie požiadavky a širší rozsah, aby pokryla viac sektorov a služieb. Cieľom je zvýšiť celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ, aby kritická infraštruktúra a základné služby dokázali odolať kybernetickým incidentom a rýchlo sa z nich zotaviť.

Naše Služby

ponúkame komplexný balík služieb, ktoré vám pomôžu dosiahnuť plnú súladnosť s NIS 2:

Analýza Medzier a Hodnotenie Rizík

 • Identifikácia súčasnej úrovne kybernetickej bezpečnosti
 • Zistenie oblastí, ktoré potrebujú zlepšenie pre splnenie požiadaviek NIS 2

Šitá na Mieru Implementačná Stratégia

 • Vypracovanie individuálneho plánu na dosiahnutie súladu
 • Integrácia štandardov NIS 2 do vášho existujúceho rámca kybernetickej bezpečnosti

Vývoj Politík a Postupov

 • Tvorba a aktualizácia politík v súlade s NIS 2
 • Zavedenie robustných postupov na riešenie incidentov a ich hlásenie

Školenia a Zvýšenie Povedomia

 • Organizácia školení pre váš tím
 • Zvyšovanie povedomia o dodržiavaní NIS 2 a najlepších praktikách kybernetickej bezpečnosti

Neustále Monitorovanie a Zlepšovanie

 • Implementácia nástrojov na monitorovanie súladu
 • Pravidelný prehľad a aktualizácia bezpečnostných opatrení

Prečo si Vybrať Nás?

 • Odbornosť: Náš tím tvoria skúsení odborníci na kybernetickú bezpečnosť s bohatými skúsenosťami so smernicami NIS.
 • Prispôsobenie: Chápeme, že každé podnikanie je jedinečné. Naše riešenia sú prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.
 • Podpora: Od počiatočného hodnotenia až po neustále zlepšovanie, poskytujeme komplexnú podporu pre váš úspech.
 • Záruka Súladnosti: Sme vždy informovaní o najnovších regulačných aktualizáciách, aby vaše podnikanie bolo vždy v súlade s požiadavkami.

Začnite svoju cestu k súladnosti dnes

Navigácia v zložitostiach smernice NIS 2 môže byť náročná, ale nemusíte to robiť sami. Nechajte MISTER & SOMMER, s.r.o. byť vaším sprievodcom a ochrancom v digitálnom svete. Kontaktujte nás ešte dnes a dohodnite si konzultáciu, aby ste urobili prvý krok k zlepšenej kybernetickej bezpečnosti a súladnosti.
Zaistite budúcnosť vášho podnikania so súladom NIS 2. Dôverujte MISTER & SOMMER, aby posilnila vašu obranu proti neustále sa vyvíjajúcim kybernetickým hrozbám.